Werkwijze

Vrijblijvende kennismaking

Elk consult begint met een kennismaking door middel van een intakegesprek. Deze is vrijblijvend en hieraan zijn geen kosten verbonden. Een eerste indruk maak je in een aantal seconden. Een ‘klik’ hebben en je gehoord voelen is hierbij leidend. Pas wanneer je elkaar begrijpt kan echt contact worden gemaakt en vertrouwen worden opgebouwd.

Tijdens de intake luister ik naar jouw verhaal. Naar jouw héle verhaal; dus niet alleen naar je klachten. Ik ben ook benieuwd naar jouw bezigheden, achtergrond, contacten etc. Alles wat je hebt meegemaakt vormt jou in wie jij nu bent. Samen bepalen wij dan of ik je de juiste aanpak kan bieden voor je klachten. Ieder persoon en elke hulpvraag is anders. Dus bepalen we samen of ik je de juiste aanpak kan bieden voor je klachten.

Continue ‘levelen’

Na ieder consult word er gevraagd hoe je de sessie hebt ervaren en in hoeverre dit nuttig was voor je. Ik vind het belangrijk steeds opnieuw de check te doen of wij op één lijn zitten.

Na 3 consulten wordt er samen gekeken of de werkwijze aansluit bij de hulpvraag. Opnieuw bepaal jij of dit zal worden voortgezet.

Frequentie en duur van de sessies

De sessies duren drie kwartier met uitloop tot een uur. Het is wetenschappelijk aangetoond dat mensen zich na een uur minder goed concentreren. Focus is nodig om vooruit te komen.

Het totaal aantal sessies is afhankelijk van jouw vraag. Er is tijd nodig om nieuwe inzichten te verwerken en dit bepaald de frequentie. De ene persoon kan met 3 consulten verder en de ander volgt de sessies een langere periode.

Vaak word er gestart met eenmaal per week en word dit naarmate de eerste inzichten zijn verworven eens per twee, drie of vier weken. Ook hier bepaal jij de tijd die nodig is om nieuwe inzichten en gevoelens te verwerken.

Rapportage

Na iedere sessie schrijf ik op wat we hebben gedaan, wat dit met je deed en hoe je het hebt ervaren. Op deze manier heb je een overzicht van je ontwikkeling. Dit mag je ten allen tijde inzien en wordt nooit gedeeld met derden.